BUCA BELEDİYESİ AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI (EWWR) PROGRAMI

Bu projeye gönüllü olmak istermisiniz?

Etkinlik Başlangıç: 21/11/2020
Etkinlik Bitiş: 29/11/2020

13
İKLİM EYLEMİ

EWWR; atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmayı 2009’dan beri temel amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için EWWR katılımcıları tarafından yapılan çalışmalar vurgulanmakta, dört temel faaliyet temasına (Azalt -Reduce-, Yeniden kullan -Reuse-, Geri dönüştür -Recycling- ve Avrupa’yı temizleyelim -Let’s Clean up Europe-) odak oluşturmak için teşvik sağlanmakta ve hedefli iletişim araçları ile paydaş kapasiteleri güçlendirilmektedir.