116. Sokak Kolektif Workshop

Sürdürülebilir Şehirler ve Toplululuklar kriteri kapsamında gerçekleştirilecek olan kolektif workshop ile amaçlananlar şunlar;

Kent için öğretici bir başlangıç olmasını sağlamak. Tasarımı, hazır bir şekilde vermek yerine; katılımcılarla birlikte kolektif bir şekilde kent mekânları yaratmak ve sahiplenme /koruma duygusu geliştirmek ,
Bu workshop boyunca mimarlık ve tasarım öğrencileri, mentörlerle birlikte, kolektif bir ortamda üretim yaparak  strüktür, geri dönüşümlü malzemeler ve uygulamaları hakkında bilinçlenecekler.
Kullanımı önceden belirlenmiş mekanlar yerine, kullanıcının deneyimiyle tariflenen esnek bir mimari yaklaşımı mümkün kılan bir workshop;  Duyuları odağa alan, açık/kapalı, alçak/yüksek, aydınlık/loş gibi farklı mekansal niteliklerin bir aradalığı ve mekanın yorumlanabilmesi, dönüştürülebilmesini sağlamayı amaçlar.
Bu kolektif workshop'a katılarak, yaşadığın kentte bir izin olmasını ister misin? Eğer istiyorsan Gönüllü Katılım Platformu'na üye olup, bizimle iletişime geçebilirsin!