Biz Kimiz

BUCA BİZİM

“BUCA BİZİM “ mottosu ile yerel yönetim olarak ilçemizde yaşayan ve ilçemizin derdini dert edinen tüm paydaşlarımızın katılımı ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ekseninde, Buca halkının karşı karşıya kaldığı sorunlara ortak  akılla çözüm üreterek ilçemize aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; birbiri ile bağlantılı 17 amaçla ana sorunun çözümünü hedefleyen, Türkiye dâhil tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ekosistemin sürdürülebilirliğini tehdit eden sorunların çözümüne de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bir tarafta hızla artan nüfus olgusu diğer tarafta ise tükenmekte olan doğal kaynakların varlığı insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,  yoksulluğu ortadan kaldırmak, ilçemizden başlayarak ülkemizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Biz de bu eylem çağrısını destekliyoruz!

‘SORUNA EN İYİ ÇÖZÜMÜ SORUNU YAŞAYAN ÜRETİR.’

Buca Gönüllü Katılım Platformu'nda ortak akılla fikir üretimini teşvik için çalışırız. Her türlü yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda  toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için ortak aklın gücüne inanırız. Yenilikçi toplumsal düşünceler, yöntemler ve projeler geliştiren; bunların hayata geçmesi için çaba sarf eden birey, grup ve kurumları bir araya getirir işlerini kolaylaştırırız.

ORTAK AKLINIZA TALİBİZ  ”

BUCA ‘DA EKOSİSTEMİ  DİRENÇLİ HALE GETİRMEK İÇİN ;

Buca’daki tüm canlılar ile bu canlıların etrafındaki cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerinden meydana gelen, süreklilik arz eden bir ekolojik sistemi korumak, zarar vermemek, sürdürülebilir kılmak için çalışırız. Böylece küresel ölçekte var olan  düzenin sürdürülebilirliği bilincinin oluşmasına  katkı sağlarız.

BUCA’DA DAHA İYİ BİR YAŞAM İSTEYEN HERKES PAYDAŞIMIZDIR.

Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ulusal ve uluslararası  fikir ortaklıkları için ; vatandaşlar, sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler,akademisyenler, eğitmenler, kamu kurumları, finans kuruluşları  olmak üzere  toplumun tüm kesimlerinin YENİLİKÇİ HİZMETLERİMİZE ve SÜREÇLERİMİZE katılımlarını arttırmak için ulaşılabilir ve kolaylaştırıcı olma sözü veriyoruz.